Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Září 2011

RVP_VT21 – Teoretická východiska

1.  lekce „Teoretická východiska reformy školství“ v kurzu Vzdělávací technologie pro 21. století.

Již při pročítání informací o tomto kurzu a jednotlivých tématech jsem měl radost, že jsem narazil na takovou možnost sebezdokonalování. Po úvodním prezenčním setkání a představení na fóru, kdy někteří z účastníků předvedli vysoce kreativní a inovativní přístup a nápady, jsem přímo nadšen.

Po prostudování materiálů a účasti na webpřednášce mám pocit, že vše se ve školství točí kolem nových technologií (zřejmě dáno spoustou informací). Proto citátem, který uvedu: „Technologie jsou nejnovějším všelékem pro školství … Každý teď naskakuje do rozjetého vlaku a říká, že počítače vyřeší všechny naše problémy. Až se tak nestane, pak se teprve probudíme a zjistíme, že jsme nenaučili základy.“, bych chtěl také upozornit na možné přecenění významu technologií. Vždy zde bude vystupovat učitel jako prostředník, který musí žáčky připravit na využívání moderních technologií jako prostředků k získání klíčových kompetencí, ať už standardům vzdělání budeme říkat tak či onak.

Systém školství je, bohužel, nastaven tak, že nemůže nikdy reagovat adekvátně rychle na technologickou revoluci, která nabírá na obrátkách. V současné době je to ještě markantnější než ve 40.ých letech minulého století v USA či později u nás.

Jedinou nadějí učitele, jak konkurovat, udržet krok a  být schopen předávat žákům dál opravdu to, co potřebují, je vzájemné propojení s ostatními, aby si společně pomáhali zvyšovat kvalifikaci a držet se v proudu.

Přesně v tomto vidím cíl a účel tohoto kurzu a velmi vítám tuto příležitost a jsem rád, že mohu být účastníkem tohoto setkávání. V jednom z materiálů bylo řečeno, že pokud nebudeme (učitelé) sami chtít změnit přístup k tomu, co a jak učit, a co žáci potřebují, společnost nás k těmto změnám donutí. Myslím, že v současné době máme tu příležitost stát se těmi nositeli a inovátory, kteří pomohou změnit společnost, protože ta (alespoň tak se mi to jeví) příliš velkou snahu v otázkách změn ve způsobu vzdělávání nevyvíjí.   

 


Předmět IKT na ZŠ

Při tvorbě našeho ŠVP jsem si prosadil výuku IKT (informační a komunikační technologie) jako povinného předmětu ve 4. až 7. ročníku po jedné hodině týdně. V 8. a 9. ročníku je formou volitelného předmětu.

Stále se však nemohu zbavit pocitu, že v současném bouřlivém rozvoji informačních technologií je to málo. Je určitě nutné začleňovat využívání těchto technologií a nástrojů i do ostatních předmětů, ale typografická pravidla a další pravidla pro  tvorbu dokumentů,  grafiky,  prezentací, vyhledávání informací a nejenom to, by mělo být náplní samostatného předmětu.

Takže sbírám pro i proti k začlenění IKT do povinných předmětů i pro 8. a 9. ročník.