Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

RVP_VT 21 Konektivismus a PLE

Teorie konektivismu a osobní vzdělávací prostředí

V pátém týdnu kurzu jsme měli možnost prostřednictvím webináře vyslechnout jednoho z duchovních otců konektivismu Stephena Downese.

 Setkání bylo pro mne zajímavé hned ze dvou důvodů.

1) pojem konektivismus byl pro mne velmi abstraktním slovem, pod kterým jsem si nedovedl nic konkrétního představit

2) vyslechnout si originál bylo velmi lákavou výzvou

Bohužel se mi nepovedlo se dostat k počítači v čase Č, ale přednášku jsem si později stáhl a alespoň jsem měl příležitost se trochu na ni připravit, tj. prostudovat některé materiály či první reflexe kolegů.

Co to tedy konektivismus je?

Konektivismus je teorie a metodika poznávání, učení se, propojování zdrojů informací a vzdělávání v prostředí sociálních sítí. Důkladnější popis je, že konektivismus chápe učení jako proces propojení specializovaných uzlů všeobecné komplexní sítě. Členové sítě disponují různorodými zkušenostmi, důležitější však než momentální znalosti jsou pro ně schopnosti poznávat, dále rozeznávat souvislosti mezi jednotlivými tématy, problémy nebo předměty a v neposlední řadě také dovednost rozhodnout se, popřípadě měnit postoje. Důraz je kladen komunikaci a interakci mezi jednotlivými členy sítě.

V článku Konektivismus – teorie vzdělávání v prostředí sociálních sítí jsou v tabulce popsány čtyři základní koncepce, na nichž lze podchytit vývoj přibližně za posledních 100 let. Když jsem tabulku pročítal, neubránil jsem se dojmu, že v našich školách převládá kognitivní vzdělávání s prvky behaviorismu a v poslední době konečně i konstruktivismu.

Trochu problém mám s rozlišováním pojmů kolaborace a kooperace ve vzdělávacím prostředí.  Stephen Downes na jednom ze snímků pojmy definuje:

Collaboration – Spolupráce: každý jednotlivec ve skupině spolupracuje koordinovaně na jediném úkolu

Cooperation – Součinnost: lidé pracují nezávisle na individuálních úkolech, ale ve sdíleném prostředí nebo se sdílenými zdroji

Ke snadnějšímu pochopení nebo alespoň orientaci v pojmech mi pomohly příklady, které uvedla Mira Friedrichová ve své reflexi. Zřejmě pod tíhou profesionální deformace (učím i Př na ZŠ) u mě Stephen Downes příkladem, kterým popisoval kooperaci (průzkum slona) vyvolal představy o tom, jak mravenci zkoumají tělo slona (každý něco jiného) a poté si ve složitém propletenci jejich mraveniště vykomunikovávají obraz obrovského zvířete.

Je toto kooperace? Funguje u mravenců, termitů a jiného sociálního hmyzu konektivismus? 

Ale zpět ke vzdělávání. Učitel, který chce držet krok s dobou a „síťovou generací“, musí nutně moderní technologie integrovat i do zvyšování svých kompetencí., protože jen kombinace všech specializací (technologicko-pedagogicko-předmětové znalosti – model TPCK) ho dělá schopným napomáhat, vést ke vzdělávání se a působit na současnou generaci žáků.

Teorie konektivismu vychází z funkce sítě a propojenosti světa, ale také nejpružněji reaguje na změny, které nastávají s rozvojem informačních technologií. Pro učitele je tedy nutností si vybudovat osobní vzdělávací prostředí (PLE), aby byl schopen efektivně připravovat své žáky na život v 21. století. (článek spomocnik.cz)

K vybudování PLE je potřeba existence otevřeného VLE (virtuální vzdělávací prostředí), kam bude většina učitelů ochotna se zapojit („nést svou kůži na trh“), tak aby si každý učitel mohl budovat své vlastní PLE a zároveň se podílel na rozvoji ostatních.

Reflexi k 5. týdnu bych zakončil výstižnými větami z prezentace Bořivoje Brdičky k minulému tématu: „Naše okolí je zdrojem poznání. Od nepaměti je vlastní zkušenost považována za nejlepšího učitele. Dnes je ale nemyslitelné, aby každý vyzkoušel všechno. Něco musíme přenechat jiným lidem.

Ti se pak pro nás mohou stát zdrojem poznání. Některé znalosti máme uloženy u svých přátel!


    nikdo zatím nehodnotil

Jeden komentář k příspěvku

  1. avatar

    Skoro není, co dodat. Snad jen to, že uvedený text z mé prezentace není z mé hlavy. Je převzatý od Karen Stephenson z What knowledge tears apart, networks make whole - http://www.netform.com/html/icf.pdf. Už dost dlouho se snažím, když chci dát svému sdělení patřičnou váhu, raději používat slova někoho jiného.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.