Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

RVP_VT 21 – Budoucnost vzdělávacích technologií

Na úvod své reflexe k 8. týdnu jsem si vybral několik citátů, které výstižně popisují prostředí, které se rozvíjí rychleji než jsme schopni registrovat – informační technologie vs. / = vzdělávání

1) Nikdy předtím v historii tohoto světa nemělo tolik lidí možnost zcela samostatně najít tolik informací o tolika věcech a o tak velkém množství jiných lidí. (T. L. Friedman)

2) V nepředstavitelně komplexní budoucnosti nebude mít sebeinteligentnější jedinec bez přístupu k nástrojům digitálního světa šanci vyrovnat se třeba i méně schopným účastníkům sítě. (M. Prensky)

3) Otevřená dostupnost je víc než jen nový model publikování výukových materiálů, je jedinou možnou etickou volbou pro ty učitele a akademické pracovníky, kteří věří, že jejich úkolem je podchytit zájem většího okruhu lidí než jen těch několika, kteří se nacházejí v jejich fyzickém dosahu. (G. Burton)

4) Vzdělání pro elity není schopno zajistit udržitelný život na Zemi. Vlastní řízení studia a svoboda je neoddělitelnou součástí vzdělání pro 21. století. (T. Anderson)

Jakým směrem by se měl vzdělávací proces v příštích letech ubírat? Posbíral jsem si několik postřehů ze studijních materiálů (Horizon Report 2010)

 •  snadná dostupnost výukových materiálů a programů použitelných pro výukové účely
 • žáci budou moci poznávat a studovat kdykoli a odkudkoli, otevřít dveře primárním online zdrojům pro vzdělávání
 • síťové technologie – „cloud computing“ – přestáváme kontrolovat, kde se služba či program nachází, kam ukládáme svá data
 • práce žáků je mezioborová spolupráce všech zúčastněných (žáci, učitelé, rodiče, odborníci)
 • přechod od knih klasických na elektronické a od papírových, těžkých a drahých učebnic na e-učebnice
 • vizualizace dat a nástroje umožňující žákům data analyzovat a porovnávat
 • kooperace a konektivismus jako komplexní přístup využívající rozličné zdroje pro nacházení nejvhodnější cesty a vytváření si osobního vzdělávacího prostředí
 • učitelé přehodnotí své postavení za účelem dosažení vyšší smysluplnosti výukových postupů: hlavní cílem je naučit žáka učit se, učitel se stává průvodcem vzdělávacím procesem, učitel si udržuje komplexní přehled nad problematikou
 • aplikace fungují online
 • snaha o dosažení konceptu 1:1, tj. jeden tablet/notebook na 1 žáka

Internet a počítače nabízí nové možnosti, a bylo jen otázkou času, kdy začnou tvořit i pilíř výukovému systému. Uvedl bych dva příklady – Khan Academy, Moodle, tyto jsou už ze své podstaty předurčeny k implementaci do vzdělávacího procesu.

Zaváděním technologií do výuky, které jsem výše uvedl, dochází ve skutečnosti k transformaci školství – dochází  ke změně postupů i cílů.

B. Brdička ve svém článku dále upozorňuje, že vůbec nejhorší variantou možného nadcházejícího vývoje by bylo pokračování v bezkoncepční školské politice v oblasti vzdělávacích technologií.

 Znepokující zprávy k budoucnosti našeho školství se objevily v článku Daty řízené …, kde v komentářích pod článkem jsou popsány nevlídné vyhlídky vzdělávacího procesu.

Ocitováno v nezměněné podobě:

Autor: Ondřej Neumajer

„Školství umírá (míněno především státní), ať žije vzdělávání (míněno především soukromé)“ – tak by šel charakterizovat očekávaný trend, který se s jistými specifiky začíná projevovat i v ČR. Podnikání se vzděláváním bude čím dál větší byznys. Viz např. dnešní iHned: „Soukromé školy dostanou od státu stejně peněz jako veřejné“, http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-52790140-soukrome-skoly-dostanou-od-statu-stejne-penez-jako-verejne-planuje-dobes

Autor: Bořivoj Brdička

Pokud se to skutečně stane, bude to znamenat ještě další diverzifikaci škol i společnosti. Ty opravdu kvalitní školy budou za peníze a ty ostatní budou „zadarmo“ žáky připravovat jen na testy. Dovolím si předvídat, že vzniklý stav v sobě bude paradoxně mít i určitý prvek spravedlnosti. Na ulici se budou bát vycházet všichni – i „lepší“ lidi. Nakonec možná budou muset sami sebe zavřít za ostnaný drát.

Velmi pesimistické vyhlídky. Ve hře je budoucnost našich dětí a jejich schopnost uspět v měnícím se světě.


    hodnotil 1 uživatel

9 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  "Pokud se to skutečně stane, bude to znamenat ještě další diverzifikaci škol i společnosti. Ty opravdu kvalitní školy budou za peníze a ty ostatní budou „zadarmo“ žáky připravovat jen na testy."


  Ve velké Británii lze tento trend již dlouho vidět. Kdo se nenarodí do zámožné rodiny, nemůže si dovolit soukromou školu a je tím de facto "odsouzen" ke vzdělávání ve státní škole s nízkou kvalitou. Kdo se narodí do zámožné rodiny, může studiem na soukromé škole (velmi drahé) získat vynikající vzdělání.


  Slovy jedné anglické zámožné rodiny "Nesouhlasíme s tak radikálním rozdílem mezi státními a soukromými školami v Anglii. Byli bychom raději, kdyby taková situace u nás nebyla. Ale dokud je, dáváme raději své kluky na soukromé školy. Ale chceme, aby si tohoto nezaslouženého privilegia byli celý život vědomi a nějakým způsobem to společnosti vrátili."


  V tuto chvíli však soukromé školy nerovná se automaticky kvalitní školy. Mnohé střední soukromé školy mají k tomuto tvrzení hodně daleko.

 2. avatar

  Co se týče úrovně některých soukromých středních škol souhlasím se Stanislavem. U nás soukromé gymnázium rovná se vystudované gymnázium tzn. kdo se nedostal na státní školu, zaplatí a postupně se proplatí až k získání maturitního vysvědčení.

 3. avatar

  Možná to částečně platí. Ale jsou i velice kvalitní soukromé školy, a tam se zřejmě soustřeďují žáci a studenti z rodin, kterým na vzdělání skutečně záleží. Navíc, když dítě fláká draze zaplacenou školu, rodiče spíš budou tlačit na to, aby se snažilo, než ve státní škole, kde je všechno zadarmo. Kdyby si na všech typech škol (tedy i těch dnes státních) rodiče část nákladů připláceli (holt by si třeba něco odepřeli v zájmu vzdělání svých potomků - konzum je dnes neuvěřitelný), více by si vzdělání vážili a stalo by se zase prestiží být ve škole dobrý.

 4. avatar

  Souhlasím, že existují kvalitní soukromé školy ( v Prostějově je to církevní gymnázium), ale znám i velmi, velmi nekvalitní. Není pravda, že rodič na dítě víc tlačí, když má školu za peníze. Naopak talčí na školu - "zaplatil jsem za to". Mimochodem - viděli jste dnes ráno v tlevizi "Svět 2011"? V Anglii poslali na žáky do škol válečné veterány!!! učit. Mají je naučit kázni. Neviděla jsem to celé - utekla jsem - nemám na to nervy!

 5. avatar

  Jak ale zabránit neúnosnému nátlaku na učitele, který je vyvíjen na těch méně kvalitních soukromých středních školách? Typickým příkladem může být nátlak ze strany vedení, že ten a ten žák prostě musí projít tím a tím předmětem. Za stávající situace se obávám, že finanční angažovanost rodičů by mohla ještě více tento tlak na učitele zesílit.

 6. avatar

  Náš pesimizmus se týká hlavně vize budoucnosti, v níž státní rozpočet na školství neumožní osobní kontakt kvalitních učitelů se žáky a povede k stále většímu nasazování hybridních výukových metod. Plošné testování tento trend navíc posvětí, protože příprava na ně se skutečně může do značné míry přesunout na počítače. A k tomu všemu nesmíme zapomenout, že onen počítačový systém přípravy na testy je ve skutečnosti postaven na prodeji software a výukových materiálů, který je v plošném měřítku velmi lukrativní. To znamená, že zde lze očekávat značný vliv lobingu. Osobní kontakt s učitelem si pak bude muset každý pěkně zaplatit.

 7. avatar

  Stando, jednoduše. Stát musí zasáhnout. Musí se školství plánovat (ať se nám to líbí nebo ne). Jestli bude na gymnáziích 40% žáků, potom se jednoznačně snižuje úroveň. A konečně, ani na gymnáziích nejsou spokojeni. Nedávno si jeden ředitel gymnázia posteskl, že přijal žáka, který má čtverku z matematiky!! Pořád platí, že na maturitu má 40% polulace (na vysokou školu 10%). Těch 60% by mělo být na učilištích různého stupně (dvouleté obory měly své opodstatnění). Vůbec se tím nechci dotknout vyučenců. Dvacet let jsem učila na učňáku. Pamatuji doby, kdy se na obor zedník dělaly příjmačky a ne každý se dostal!!! Dobrý vyučenec je poklad a spousta mých žáků jsou úžasné osobnosti (jednou jsem nemusela fungovat jako třídní - měla jsem zástup v žákovi). Ale říkat žákům, že jsou na škole proto, že nás živí - no to si přebere po svém - "jestli mne vyhodíš, budeš bez práce, tak trp". Měla jsem své "finty" na takové chlapce, ale zbytečně nervy a méně udělané práce v hodině.

 8. avatar

  "Osobní kontakt s učitelem si pak bude muset každý pěkně zaplatit."
  Osobně jsem v Anglii navštívil dvě soukromé školy a připadal jsem si jako v ráji. Vlastní farma se zvířaty, stromy, po kterých mohly děti lozit, hřiště, kurty, časový harmonogram od rána do večera (děti ve škole i bydlí, s učiteli se mohou setkávat i během svého volna), osobní vedení každého dítěte atd. Neskutečně drahé, neskutečně dobré.

 9. avatar

  Nejlevnější pro stát by bylo zaplatit si překlad Khan Academy...

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.